Quyết định Số: 60 /2017/QĐ-UBND Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa tại Tp Hồ Chí Minh

QUYẾT ĐỊNH Số: 60 /2017/QĐ-UBND ( Quyết định 60 )

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa tại Tp Hồ Chí Minh

QUYẾT ĐỊNH Số: 60 /2017/QĐ-UBND ( Quyết định 60 )

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa tại Tp Hồ Chí Minh

 

https://drive.google.com/file/d/1dqm0JsXhJtNvaA5_8RfxTFqhyTedxzBi/view?usp=sharing


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng