Quy hoạch 1/2000 khác quy hoạch 1/500 như thế nào ?

Quy hoạch 1/2000 khác quy hoạch 1/500 như thế nào ?

 

 

 

 

Phân biệt

 Quy hoạch 1/2000

Quy hoạch 1/500

Khái niệm

Giai đoạn 1 trong quy hoạch.

Đây là bước thực hiện của quy hoạch chung đô thị. Quy hoạch 1/2000 Cơ sở triển khai, lập và điều hành quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500

Giai đoạn 2 trong quy hoạch.

Quy hoạch 1/500 nhằm thực hiện và chứng minh quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/2000; là cơ sở để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, xin giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng và gắn với một dự án cụ thể.

Mục đích

Quy hoạch chi tiết 1/2000 nhằm mục đích quản lý đô thị

Quy hoạch chi tiết 1/500 nhằm xác định mối quan hệ giữa công trình quy hoạch với các yếu tố bên ngoài quy hoạch.

Nội dung

Đối với Quy hoạch 1/2000, các bản đồ không gian, kiến ​​trúc cảnh quan, bản đồ sử dụng tổng diện tích, quy hoạch giao thông, sơ đồ đơn tuyến của hạ tầng kỹ thuật và cơ điện sẽ được lập.

Quy hoạch 1/500 cung cấp chi tiết từng dự án: dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian, kiến ​​trúc, công trình hạ tầng, kiến ​​trúc / thiết kế, quy hoạch chi tiết từng công trình, đánh giá tác động môi trường ...

Thực hiện

Người thực hiện quy hoạch 1/2000 là chính quyền địa phương hoặc chủ đầu tư

Người thực hiện quy hoạch 1/500 là chủ đầu tư

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng